سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

بهروز رضایی – مهندسین مشاور قدس نیرو
حسن محمدی – مهندسین مشاور قدس نیرو

چکیده:

برای بدست آوردن رفتارانواع بار در شبکه های توزیع به اطلاعات پایه ای در طول یک دوره مشخص نیاز داریم. این اطلاعات با استفاده از ثباتهای نصب شده در نقاطی از شبکه توزیع تامین می گردند. در این مقاله به معرفی روشی برای تعیین پارامترهای مدل بار در شبکه توزیع با استفاده از اطلاعات ثباتها می پردازیم. به این منظور از مدل چند جمله ای استاتیک موسوم به مدل ZIP استفاده می کنیم که ارتباط بین دامنه ولتاژ و توان راکتیو را به صورت معادله چند جمله ای بیان می کند. اطلاعات ثبات شامل ولتاژ، توان راکتیو و راکتیو برای ۱۷ نوع مصرف می باشد که در طول یکساله جمع آوری می گردد.