سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

دکتر سید امیرالدین صدرنژاد – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
دکترعلیرضا باقری – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
ایرج رسولان – دانشجوی دکتری سازه دانشگاهخ صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

در دهه اخیر علم محاسباتی بتن توسعه چشمگیری یافته است که این توسعه وابسته به پیشرفت در پردازش کامپیوتری و سرعت و حافظه مورد نیاز است که بدون پیشرفت در این زمینه بهبود علم محاسبات مصالح شبیه بتن غیرممکن است. بتن یک ماده کمپوزیت تصادفی پیچیده محسوب می شود و همچنین آنرا می توان بعنوان مصالح با چندین مقیاس طول در نظر گرفت و همچنین یک کمپوزیت اندرکنشی محسوب نمود یعنی اینکه مقدار و خواص یک فاز مانند حجم و مساحت سطحی ، خواص فاز دیگر را تحت تاثیر قرار می دهد. لذا لازم است بتن یک ماده سه فازه شامل فاز اول خمیر سیمان، فاز دوم سنگدانه ها و فاز سوم ناحیه انتقالی (ITZ) در نظر گرفت. کدلهای پیوسته رایج قادر به بیان رفتار واقعی مصالح غیر همگم شبه ترد مانند بتن نیستند لذا باید از مدلهای غیر پیوسته در مقیاس مزو استفاده نمود، در این مقاله ضمن بیان علت در نظر گرفتن بتن به شکل سه فازه شیوه های مدلسازی بتن در قالب سه فازی از جمله نحوه تقسیم بندی، شکل ذرات المانهای مربوطخ و مشخصات فیزیکی و مکانیکی هر کدام از اجزا بیان شده و با هم بیان می شود