سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محسن جانملکی – دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
فرزاد توحیدخواه – دانشیار دانشکده مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
ناصر فتورایی – دانشیار دانشکده مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

اندازه گیری ویسکوزیته خون دارای اهمین کلینیکی فراوانی است. در حوزه تحهیزات پزشکی تا کنون وسیله ای که بتواند این پارامتر جیاتی را بسادگی و با صحت مناسب اندازه گیری کند، معرفی نشده است. ویسکومتر همورئولوژی (دستگاه اندازه گیری کننده ویسکوزیته خون) بر اسس ویسکومترهای چرخشی نوع استوانه ای موجود در صنعت طرح گردیده است. رفع مسائل و مشکلات ویسکومترهی صنعتی باعث گریده است تا این دستگاه دارای ساختاری مشابه یک موتور الکتریکی سه فاز باشد. در این مقاله بر پایه اندازه گیریهای صورت گرفته یک مدل الکتریکی برای این ویسکومتر ارائه شده است.