سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سحر مقیمی – گروه مهندسی پزشکی، دانشکد ه فنی، دانشگاه تربیت مدرس
محمد حسین میران بیگی –
علی محلوجی فر –

چکیده:

در این مقاله برهمکنش اپتیکی و حرارتی لیزر KTP و بافت، جهت بررسی کاربرد در حذف ضایعات پیگمانی، تحت مطالعه قرار گرفته است. جهت انجام تحقیق با استفاده از روش مونت کارلو پروفایلی برای انتشار نور در بافت ایجاد می شود، سپس با استفاده از نتایج بدست آمده، تغییرات موضعی دما توسط روش عناصر محدود محاسبه می گردد. در ادامه سعی می شود با در نظر گرفتن داده های بدست آمده، آسیب وارده به ضایعه و لای ه سالم پوست بررسی گردد. در پایان جهت بررسی نحو ه عملکرد این لیزر، نتایج بدست آمده از این روش با حالتی که از یک منبع نور پالسی شدید با طول موج مرکزی ۵۳۲nm، طول موج لیزر KTP، استفاده شود مقایسه می گردد تا بتوان یک برآورد مقایسه ای از میزان تأثیر گذار بودن این روش در حذف ضایعات پیگمانی بدست آورد.