سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

تقی بارفروش – دانشگاه تربیت مدرس، شرکت برق منطقه ای مازندران (ایران)
حسن حبیب پور کاشی – شرکت برق منطقه ای مازندران ایران
محمودرضا حقی فام – دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

اتوماسیون توزیع از عوامل مهمی است که نقش قابل ملاحظه ای را در کاهش مدت زمانهای خاموشی ایفا می نماید. بطوریکه پس از وقوع خرابی در یکی از بخشهای سیستم و شناسایی آن عملیات کلیدزنی و بازیابی بار توسط سیستم های کنترل از راه دور انجام می شود. بدین ترتیب عملیات کلیدزنی بصورت دسیت حذف شده و لذا بهبود قابل توجهی در شاخصهای قابلیت اطمینان را به همراه خواهد داشت. در این مقاله، مدلسازی و ارزیابی کمی این تأثیر بر شاخص قابلیت اطمینان سیستمهای توزیع انجام شده است. همچنین تأثیر خرابی هر یک از بخشهای یک سیستم اتوماسیون که شامل (کامپیوتر، سیستم مخابراتی و RTU) می باشد، مورد مطالعه قرار گرفته است. به منظور مطالعه موردی،فیدری ۲۰ کیلوولت از شبکه توزیع شهر سازی مورد مطالعه قرار گرفته و نتایج آن در حالتهای مختلف ارائه شده است.