سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنفرانس مدیریت منابع آب

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی حیدری – کارشناس ارشد مهندسی آب، دانشکده فنی، دانشگاه تهران
رضا غیاثی – استادیار گروه عمران، دانشکده فنی، دانشگاه تهران

چکیده:

مقاله حاضر حاوی خلاصه ای از تحقیقات انجام گرفته در خصوص تاثیر آلاینده ها بر میزان تغییرات BOD در رودخانه ها می باشد BOD پارامتر کلی میباشدکه به عنوان شاخص عمومی آلودگی رودخانه محسوب می شود. آب رودخانه ها مصرف زیادی در شرب و کشاورزی دارد از این رو باید ازآلوده شدن بیش از حد آن جلوگیری نمود بنابراین در صورت ورود مواد زائد با مدیریت و برنامه ریزی صحیح در انتخاب محل مناسب ورود این آلاینده ها، رودخانه ها قادر خواهند بود با عمل خودپالایی غلظت مواد آلوده را تا حد قابل قبولی کاهش دهند. هدف تحقیق انجام شده تهیه یک برنامه کامپیوتری شبیه سازی BOD جهت کاربرد در مدیریت زیست محیطی رودخانه ها بوده است. برنامه مورد نظر برای شرایط غیر دائمی کاربرد دارد ومی تواند ضمن منظور نمودن انواع شرایط مرزی مقادیر BOD را در نقاط مختلف از رودخانه در زمانهای متفاوت پیش بینی نماید. جهت منقطع سازی میدان محاسباتی و معادله توزیع BOD از روش تفاضل محدود استفاده شده است.