سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

زهرا شهبازی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی پزشکی
فرهاد طباطبایی قمشه –
احمدرضا عرشی –

چکیده:

در این مقاله با استفاده از تکنیک باندگراف مدلی برای شبیه سازی تولید پتانسیل عمل در سلول ضربان ساز مرکزی ارائه شده است. به کمک این مدل انرژی الکتریکی مبادله شده از هر یک از مکانیزم های انتقال یونی از غشاء سلول به دست آمده است و مقدار انرژی الکتریکی ورودی به یک سلول SANc در حین فعالیت در شرایط فیزیولوژیک و پاتولوژیک (انسداد کانال کلسیمی نوع L) بررسی شده است. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که در شرایط فیزیولوژیک در مقایسه با شرایط پاتولوژیک ناشی از مهار کانال CaL، پتانسیل عمل سریعتر رخ می دهد و تغییرات ولتاژ بزرگتری مشاهده می شود. با شبیه سازی حالت پاتولوژیک، علاوه بر کاهش میزان ورود یون کلسیم از طریق کانال دامنه پتانسیل عمل و نرخ تولید آهسته تر آن خواهد شد. در نتیجه نرخ تولید پتانسیل عمل کاهش می یابد و نهایتا فرکانس ضربان قلب کاهش خواهد یافت. این مطالعه بستر مناسبی برای تحقیقات آتی در زمینه تحلیل انرژی تحریک سلولهای قلبی در حالات فیزویولوژیک و پاتالوژیک را فراهم می کند.