سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

محمدعلی محمدجعفری – پتروشیمی بندر امام، خدمات فنی شرکت بسپاران

چکیده:

مدلسازی تجربی در راکتورهای PVC پتروشیمی بندر امام برای افزایش میزان Yield‌و کاهش سیکل زمانی هربچ افزایش تولید PVC در هر بچ (Yield) باعث افزایش تولید واحد و نیز کاهش قیمت تمام شده محصول خواهد شد. در این مقاله راهکارها و روش‌های دستیابی به تولید بیشتر در راکتورهای PVC سوسپانسیونی پتروشیمی بندر امام، به منظرو افزایش بهره‌وری و سوددهی تولیدکنندگان PVC ارائه شده است. ابتدا شرایط واقعی فرآیند نظیر پروفایل دمائی واکنش پلیمریزاسیون بررسی و همچنین محاسبات سینیتیکی مربوط به آغازگرهای مصرفی در راکتورها انجام گردید. سپس با تغییرات لازم در بعضی از پارامترهای موثر و اساسی، به ویژه فرمولاسیون شارژ آغازگرهای مصرفی یعنی تغییر در نسبت میزان مصرف آغازگرهای MYPC و LP و همچنین تغییر در پروفایل دمای واکنش پلیمریزاسیون (ایجاد یک Ramp دمائی در ابتدای واکنش)، سیکل زمانی هربچ از گرید S-6558 کاهش و میزان Yield در راکتورها افزایش یافته است. تغییر در پارامترهای عملیاتی، به صورت پله‌ای و در راکتورهای ۲۰۰ متر مکعبی پتروشیمی بندر امام انجام گردید. با اعمال تغییرات مذکور در شرایط واکنش پلیمریزاسیون، روزانه به مقدار ۵۶ تن به تولید واحد PVC بندر امام اضافه گردید.