سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: هفتمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

بابک شعبانی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شریف
مهدی عسگری – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شریف
محمدسعید سیف – دانشیار، دانشکده مکانیک ، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در این مقاله مقاومت هیدرودینامیکی یک شناور تندرو با بدنه ای از نوع پروازی و فرمی جدید با استفاده از دو روش تجربی و عددی مورد بررسی قرار گرفته است. هدف این بررسی، مقایسه نتایج تجربی بدست آمده از تست کشش مدل و نتایج عددی حاصل از شبیه سازی جریان اطراف بدنه شناور، به کمک نرم افزار فلوئنت می باشد. مهمترین موضوع در مدلسازی عددی شناور پروازی، تعیین شرایط حرکت دائمی آن از لحاظ تریم و آبخور می باشد. با مقایسه نتایج می توان نتیجه گرفت که با وجود عدم اطمینان نسبت به شرایط حرکت دائمی و در نتیجه تعیین موقعیت مدلسازی، نتایج متناظر در محدوده ای نه چندان متفاوت از هم قرار دارند. لذا می توان با مدلسازی های کاملتر، امکان بررسی شرایط حرکت شناور را مخصوصا در سرعت های بالا با روشهای عددی بدست آورد.