سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امیرمسعود ابوالقاسم – دانشیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
میثم شهرکی – دانشجوی کارشناسی ارشد ژئودزی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

زمین لرزه ها با توجه به پیچیدگی هایشان نیازمند تحقیق و مطالعه گسترده و دقیق می باشند که در این راستا اندازه گیری دقیق میزان جابجایی ها در مناطق فعال لرزه ای و مدلسازی حرکات گسلها جهت ارزیابی میزان انرژی جمع شده در راستای گسلها و بر آورد میزان خطر پذیری منطقه از اهمیت بالایی بر خوردار می باشد. مدلسازی این حرکات می تواند از دو دیدگاه عددی و تحلیلی مورد بررسی قرار گیرد و برای این مدلسازی ها نیاز به مقادیر دقیقی از پارامترهایی نظیر ضخامت پوسته، میزان ویسکوزیته، شتاب ثقل و مشخسات هندسی گسل می باشد.در این مقاله هدف بررسی و ارزیابی میزان تاثیر دقیق هر یک از این پارامترها در نتایج مدلسازی و مقادیر جابجایی بدست آمده برای گسل می باشد.بدین ترتیب با استفاده از یک نرم افزار مدل سازی تحلیلی ، مدلهای مختلف حاصل از تغییر این پارامترها اجرا شده و نتایج مختلف برای میزان جابجایی یک گسل استخراج گردیده است. مقایسه عددی دقیق از نتایج جابجایی حاصله نشان می دهدکه دانش صحیح از پارامتر های
مختلف هندسی گسل و ویژگیهای منطقه نقش مهم و بسزایی در مدل کردن صحیح حرکات گسلها دارد که تاثیر تمام این پارامترها نیز بصورت یکسان نمی باشد. بنابر این با توجه به میزان تاثیر هر یک از این پارامترها در جابجایی های حاصله ، وزن صحیحی برای هر یک از این پارامترها در نظر گرفته شده است. تا در جهت بدست آوردن مدل صحیح جهت استخراج جابجاییها پیشنهاد و ارائه شده باشد .