سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس لوله و صنایع وابسته

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

سیامک قدمی بدرلو – دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مکانیک
احسان زمانی – دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی، بخش مهندسی مکانیک

چکیده:

یکی از کاربردهای شکل دهی انفجاری، تولید لوله های «دو جداره» با ایجاد «جوش انفجاری» در بین آنها می باشد، این لوله ها دارای خواص استحکامی بسیار ممتازی در فصل مشترک می باشند، محصول حاصل دارای ترکیبیاز خواصلوله های اولیه بوده که عمدتا شامل خواص «استحکامی» و «مقاومت خوردگی» است. در این مقاله ابتدا بصورت موجز ادبیات فنی و قابلیت های جوشکاری انفجاری مطالعه خواهد شد، در ادامه ملزومات و اصول طراحی فرایند جوشکاری انفجاری با ترسیم «پنجره جوشکاری» بررسی شده و به عنوان مثال خاص، جوشکاری انفجاری «فولاد ضد زنگ» به «فولاد کربنی» مطالعه خواهد شد. سپس فرایندجوشکاری با در نظر داشتن «معادله حالت JWL» برای ماده منفجره و معادله رفتاری «جانسون – کوک» برای دو لوله (برای اعمال اثر کرنش سختی و نرخ کرنش سختی و دما) به صورت عددی شبیه سازی شده و با نتایج تجربی مقایسهشده است. نتایج این تحقیق اثر پارامترهای مختلف دخیل در فرایند را مشخص ساخته و نیز ترکیب شبیه سازی عددی و تحلیلی را جهت طراحی بهینه و سریع فرایند، روشن می سازد.