سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

شروین ملکی – دانشیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف
سامان باقری – دانشجوی دکتری سازه و زلزله ، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

نتایج حاصل از تحلیل رفتار لرزه‌ای یک پل تیر- دال به فرضیات و جزئیات لحاظ شده در مدلسازی آن بستگی دارد. سختی عرشه، دیافراگم‌های عرضی، بالشتک‌های الاستومر و کوله‌ها که همگی در مسیر انتقال بار لرزه‌ای قرار دارند، در نتایج تحلیلی حاصل موثرند. این مقاله به بررسی تحلیلی فرضیات مدلسازی در مورد تمامی پارامترهای اشاره شده در بالا بر روی پاسخ لرزه‌ای پلهای تک دهانه تیر- دال راست و یا کج می‌پردازد. با در نظر گرفتن ضوابط آیین نامه AASHTO برای تحلیل لرزه‌ای پلها ، اقدام به مدلسازی کامپیوتری مسأله با استفاده از روش اجزای محدود و مطالعات پارامتریک می‌گردد. همچنین یک فرمولبندی ساده تحلیلی برای ارتعاش آزاد پل ارائه می‌شود. نتایج حاصل نشان می‌دهد، فرض عرشه صلب که باعث ساده‌سازی مدلسازی می‌گردد، برای پلهای تیر- دال با مشخصات معمول، صحیح می‌باشد. مودهای ارتعاشی پل کج نیز درگیر بوده، به هر دو سختی تکیه‌گاهی (دیافراگم‌های عرضی و بالشتک‌های الاستومر) وابسته می‌باشند. همچنین نشان داده می‌شود که برای مقادیر عملی سختی الاستومرها و دیافراگم‌های عرضی، اولین پریود ارتعاشی با کاهش سختی بالشتک‌های الاستومر کاهش می‌یابد ولی از سختی دیافراگم‌های عرضی متأثر نمی‌شود