سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمود شکریه – استاد دانشکده مهندسی مکانیک
احمد پارسایی – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

الیاف در کامپوزیتهای تک جهته پس از بارگزاری فشاری دچار ریزکمانش می شود دراین حالت الیاف به فرم سینوسی تغییر شکل پیدا می کند. الیاف پس از ریز کمانش از یک سمت تحت فشار و از ناحیه مقابل تحت کشش قرار می گیرد دراین مقاله با استفاده از نتایج تجربی و روابط تئوری شروع تخریب دراین دو ناحیه مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این تحقیق نشان میدهد که تخریب درالیاف تحت ریز کمانش از نقطه ای که تحت فشار است رخ می دهد و بیشترین کرنش نیز در همین قسمت دیده می شود.