سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمود شکریه – استاد آزمایشگاه تحقیقاتی کامپوزیت، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه
احمد پارسایی – دانشجوی کارشناسی ارشد آزمایشگاه تحقیقاتی کامپوزیت، دانشکده مهندسی

چکیده:

حالت برشی یکی از مدهای تخریب آزمایش فشاری کامپوزیت های تک جهته می باشد. در این حالت الیاف در ماتریس بعد از ریز کمانش با فرم سینوسی تغییر شکل پیدا می کنند. الیاف پس از ریز کمانش از یک سمت تحت فشار و از ناحیه مقابل تحت کشش قرار می گیرد. در این مقاله با استفاده از نتایج تجربی و روابط تئوری شروع تخریب در این دو ناحیه مورد بررسی قرار گرفته است. نحوه تخریب الیاف پس از پدیده ریز کمانش نیز مورد بررسی قرار گرفته است.