سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: سومین همایش ملی فناوری اطلاعات و ارتباطات

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

سیدمصطفی صفوی همامی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر
دنیا دریادل – دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

در این مقاله روشی جدید جهت مدلسازی ترافیک داده و ویدئوی پرسرعت در شبکه های مخابراتی سرعت بالا بر مبنای مدل BMAP ارائه می شود. پس از آن به کمک نمونه های واقعی ترافیک پارامترهای مدل استخراج شده و به منظور ارزیابی روش مدلسازی پیشنهادی با استفاده از مدل بدست آمده نمونه های ترافیک را سنتز می کنیم و رفتار صف و ویژگیهای آماری ترافیک سنتز شده را با حالت واقعی مقایسه می کنیم در پایان کارایی این مدل در تخمین مناسب ویژگی های آماری و رفتار صف ترافیک واقعی و برتری آن نسبت به سایر مدلها را نشان میدهیم.