سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مسعود ضیاء بشر – استادیار – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
علی کشاورز ولیان – دانشیار – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
محمدتقی خداکرمی – کارشناس ارشد – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

در این تحقیق، کمپرسور و توربین توربوشارژی کوچک، با استفاده از حل معادلات انرژی ، پیوستگی، مومنتوم و سایر روابط ترمودینامیکی وابسته، مدلسازی ترمودینامیکی شدند.
همچنین با استفاده از نتایج کرکرد موتور دیزل به عنوان شرط مرزی، حل جریان هوای موجود در مدار توربوشارژ ، از نظر دما، فشار، دبی جرمی و سایر خواص ترمودینامیکی هوا و گازهای حاصل از احتراق موتور، در شرایط کارکرد پایدار انجام پذیرفت.
الگوریتمی برای عملکرد توربوشارژ طرح ریزی که مبنای آن پی گیری فرایندهای انجام شده بر حجمی از هوای ورودی به کمپرسور شعاعی است.
این مدل توسعه مدل واتسون و جنتا با استفاده از پاره ای تحقیقات دو دهه اخیر است که در آن سعی شده است با تعریف الگوریتمی کاراتر برای عملکرد توربوشارژ، ضمن ایجاد نمودار عملکرد توربوشارژ، پارامترهای ترمودینامیکی توربوماشین ها و سیالات وجود را بررسی نمود.