سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: ششمین همایش ملی دانشجویی مهندسی شیمی و پنجمین همایش ملی دانشجویی مهندسی نفت

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امید جهانیان – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، دانشکده مکانیک
سیدعلی جزایری – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، دانشکده مکانیک
رضا ابراهیمی – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، دانشکده مکانیک

چکیده:

در این تحقیق یک موتور اشتعال جرقه‌ای با سوخت گاز طبیعی، مدلسازی ترمودینامیکی شده است. مدلسازی به شیوه دو ناحیه‌ای (سوخته و نسوخته) و با در نظر گرفتن سینتیک شیمیایی سوختن متان شامل ۲۰ واکنش و ۱۵ گونه شیمیایی انجام شده است. دمای شعله، آدیاباتیک و غلظت‌ گونه‌های شیمیایی در ناحیه شعله تعادلی فرض شده است. این مدل قادر به پیش‌بینی روند تغییرات دما و فشار در طی سیکل و همچنین اثرات پارامترهای مختلفی نظیر آوانس جرقه، نسبت هم‌ارزی و … بر روی این روند است. نتایج با داده‌های تجربی صحه‌گذاری شده است که نمایانگر تطابق خوب مدل با واقعیت است.