سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

شهرام ورناصری قندعلی – دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی عمران، گرایش سازه های دریایی، مدرس د
محمدجواد کتابداری – استادیار دانشکده مهندسی کشتی سازی و صنایع دریایی دانشگاه صنعتی امیرک

چکیده:

مطالعه فرایندهای رسوبی بعلت دخالت پارامترهای متعدد بسیار بغرنج بوده و هرگونه محاسبه و اظهار نظر در مورد آنها نیاز به آگاهی در زمینه مبانی نظری و عملی آن دارد. از آنجاییکه محاسبات کامل و دقیق این پدیده ها با مدلهای تجربی امکان پذیر نمی باشد، بنابراین امروزه با پیشرفت ماشینهای حسابگر این امکان بوجود آمده که تئوریهای مربوط به پدیده های رسوبی به صورت مدلهای ریاضی تهیه شده و بوسیله کامپیوتر مورد حل عددی قرار گیرند. در این مطالعه تنش برشی بستر مصب رودخانه بهمنشیر بوسیله دو مدل MT,HD از بسته نرم افزاری MIKE21 و به کارگیری داده های میدانی منطقه شبیه سازی شده و سپس نتایج حاصل از آنها مورد بحث و بررسی قرار گرفته شده است.