سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

بهرام وزیرنژاد – دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی پزشکی
سیدعلی سیدصالحی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی پزشکی
فرشاد الماس گنج – دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی پزشکی

چکیده:

در این مقاله در صدد هستیم به منظور تولید گونه های ت لفظی کلمات برای ایجاد واژگان حاوی گونه های تلفظی کلمات، در سیستم بازشناسی گفتار پیوسته فارسی ، از شبکه عصبی استفاده نماییم . این شبکه عصبی بعد از آموزش قادر است تلفظ های احتمالی را با در اختیار داشتن نسخه مرجع واجی کلمه پیشگویی نماید . در این روش شبکه عصبی می تواند برای هر نسخه واجی مرجع تعدادی گونه های تلفظی تولید نماید . در این مقاله نحوه آموزش شبکه عصبی و بکارگیری آن در جهت تولید گونه های تلفظی کلمات به همراه احتمالات آنها برای جایگزینی در واژگان سیستم ، تشریح می گردد . نتایج آزمایشات بیانگر تطبیق بهتر گونه های تلفظی تولید شده با ورودی ها است که افزایش درصد صحت بازشناسی کلمات با استفاده از واژگان حاوی گونه های تلفظی تولید شده نسبت به حالت استفاده از واژگان بدون گونه تلفظی را بدنبال خواهد داشت .