سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: هفتمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محسن کریمی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شریف ، دانشکده مهندسی مکانیک
علی حاجیلوی بنیسی – دانشیار، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

پیش بینی عملکرد توربین گازی جریان محوری در شرایط مختلف سرعت و نسبت فشار، به دلیل پرهزینه بودن و کمبود اطلاعات تجربی قابل اعتماد همواره در حال توسعه می باشد. در این توربین ها جریان مشخصات سه بعدی ،لزج و گذرا دارد. اگر چه امروزه ابزارهای محاسباتی وعددی تصویر نسبتاً دقیقی از میدان جریان را به دست می دهند، اما مدلسازی یک بعدی به منظور پیش بینی عملکرد و بهینه سازی در فاز طراحی اولیه همواره مورد نیاز می باشد. در کار حاضر مدلسازی توربین محوری بر مبنای مدل اینلی ماتیسون صورت گرفته است.کد کامپیوتری بر مبنای الگوریتم بیان شده توسط عابد در سال ۲۰۰۳ تهیه گردیده و با اصلاح این الگوریتم یک روش جدید بر مبنای حل معادلات جریان که قابلیت استفاده از مدل های افت مختلف را دارد به وجود آمده است . مقایسه نتایج روش اصلاح شده با نتایج تجربی انطباق خوبی را نشان می دهد.