سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: چهارمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

آرش بوبورمرادی –

چکیده:

نیروگاه های سیک ل ترکیبی برای تولید برق به دلیل بازده حرارتی بالا مورد توجه می باشند . نمونه ای از سیکل های ترکیبی شامل ترکیب سیکل برایتون ( سیکل توربین گازی ) و سیکل رانکین ( سیکل بخار ) می باشد . در این پژوهش، موضوع بررسی پروفیل درجه حرارت مسیر گاز داغ در واحدهای سیکل تر کیبی مورد مطالعه قرار گرفته است .
مسیر گاز داغ را می توان ً اساسا به دو قسمت اصلی تغییرات دمای گاز در مراحل مختلف سیکل توربین گاز ( شامل کمپرسور، محفظه احتراق، توربین گازی، نازل و دیفیوزر ) و تغییرات دما در بخشهای مختلف بویلر بازیافت حرارت ت قسیم نمود . در فصل اول، تئوری محاسبات دمای گاز در مراحل مختلف توربین گازی و مدل سازی جریان ذکر می گردد . عملکرد مدل و برنامه کامپیوتری تهیه شده و نتایج تجربی مربوط به توربین های گازی نیروگاه قم در شرایط مختلف، تطابق خوبی را نشان می دهند . در فصل دوم، به کمک معادلات بق اء جرم و انرژی در نواحی مختلف HRSG ، جریان گاز داغ مدل شده است . بدلیل اهمیت تغییرات دما در حالت گذرا در یک HRSG ، بخصوص در شرایط راه اندازی سرد، که بیشترین تنش های حرارتی در ناحیه سوپرهیتر فشار بالا را ایجاد می نماید، مدل سازی عملکرد HRSG د ر حالت گذرا انجا م می گیرد . مقدار حاصل، با نتایج تجربی بدست آمده از نیروگاه سیکل ترکیبی قم تطابق قابل قبولی را نشان می دهد .