سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدرضا جعفری – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی ایلام
شمس ا… عسگری – کارشناس ارشد ژئومورفولوژی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی ایلام

چکیده:

فرسایش خاک از جمله معضلات مهم آبخیزهای کشور به حساب می آید که می توان به عنوان یکی از مهمترین موانع دستیابی به توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی از آن نام برد . رسوبات ناشی از فرسایش حوضه های آبخیز معمولا پس از بارندگی ها به رودخانه رسیده و با رسوبات ناشی از دیواره و بستر رودخانه همراه می شوند و تاسیسات آبی موجود در مسیر رودخانه ها را تحت تاثیرقرا داده و عمر مفید مخازن سدها را کاهش می دهند . از این رو مطالعه کمی وکیفی رسوبات جهت برنامه ریزی درازمدت در سازه های آبی امری ضروری است .
لذا در این راستا حوضه فوق با استفاده از مدل اصلاح شده پسیاک و درمحیط سامانه های اطلاعات جغرافیایی مورد ارزیابی قرا ر گرفته است . سپس نقشه میزان رسوبدهی واحدهای تعیین شده مناطق مختلف حوضه تهیه و ازتلفیق این نقشه با نقشه راهها , مناطق مسکونی , تاسیسات و … نواحی آسیب پذیرحوضه مشخص شده است .