سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در برق، مکانیک و مکاترونیک
تعداد صفحات: ۱۶
نویسنده(ها):
سید محمد هاشمی جامخانه – موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی – غیر دولتی روزبهان ساری
دکتر سید مهدی حسینی – دانشگاه نوشیروانی بابل

چکیده:
این مقاله یک پیاده سازی ساده از جبران کننده ی شنت ایستا(STATCOM) در تزریق جریان به روش پخش بارنیوتن- رافسون را نشان می دهد. باس STATCOM کنترل شده در شبکه توسط باس کنترل ولتاژ با تولید صفر توان اکتیو در مقدار ولتاژ مورد نیاز نشان داده می شود. معادله ی عدم تطابق توان از باس STATCOM متصل شده الگوریتم تزریق جریان پخش بار نیوتن- رافسون را شامل می شود، درحالی که سایر باس های PQ توسط معادله ی عدم تطابق جریان نشان داده شده اند. علاوه براین، پارامترهای STATCOM در طی فرآیند تکرار و مقدار نهایی به روز شده بعد از همگرایی انجام شده محاسبه می شوند. این ارائه از تعداد باس های ژنراتور معادلات موردنیاز با توجه به نسخه ی کلاسیک و بهبود یافته روش های تزریق جریان می کاهد. علاوه براین مدل بهبود یافته پیچیدگی های کدبرنامه ی کامپیوتری را کاهش می دهد و باعث قابلیت استفاده ی مجدد با اجتناب از تغییر در ماتریس ژاکوبین می شود. عملکرد مدل STATCOM توسعه یافته شده با استفاده از استاندارد IEEE است.