سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مس

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

هلن همتی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، عضو انجمن پژوهشگران جوان، دانشگاه
علی محبی – دانشیار بخش مهندسی شیمی،دانشگاه شهید باهنر کرمان
عطااله سلطانی گوهرریزی – دانشیار بخش مهندسی شیمی،دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

مس حاصل از تصفیه حرارتی دارای درجه خلوص کافی برای بسیاری از کاربرد ها به خصوص مصارف الکتریکی نمی باشد وباید مورد عمل تصفیه الکتریکی قرار گیرد. به هنگام تصفیه الکتریکی، مس آندی حل شده و سپس روی کاتد رسوب می کند. با توجه به نقش سل های الکترولیز در تهیه مس کاتدی در پالایشگاه مجتمع مس سرچشمه، در این مطالعه به کمک شبیه سازی دینامیک سیالات محاسباتیCFD) ابتدا فرایند بین یک آند و کاتد شبیه سازی شد و پس از اعتبار سنجی، جریان سیال درپایلوت سل الکترولیزمس سرچشمه شبیه سازی شد.در این شبیه سازی، مدل را یک فازی و پایدار در نظر گرفته شده، که جریان سیال توسط معادلات ناویه استوکس و ترم نیروی شناوری حل می شود