سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حسین گلستانیان – گروه مهندسی مکانیک دانشگاه شهرکرد

چکیده:

در این پژوهش چگونگی جریان رزین در سیکل تزریق در یک قالب مخروطی شکل بررسی شده است.این قطعه نمایانگر دماغه یک وسیله پرنده مانند موشک ویا یک هواپیمای بدون سرنشین است.سیکل تزریق برای دو نوع کامپوزیت با الیاف کربنی دارای بافت پنج تایی(five -harness)والیاف شیشه دارای بافت هشت تایی (eight-harness)ورزین اپوکسی بررسی شد.از روش اجزا محدود ( finite element method)برای مدلسازی جریان رزین در قالب استفاده شده است.زمان تزریق برای الیاف کربنی ۲۷۰۲۲ ثانیه وب رای الیاف شیشه ۴۴۱۰ ثانیه بدست آمد که این تفاوت درزمان لازم برای پرشدن قالب ناشی از تفاوت درمیزان نفوذ پذیری PERMEABILITY دو نوع الیاف است.