سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنفرانس دینامیک شاره ها

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

احمدرضا عظیمیان – دانشیار، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی مکانیک
علیرضا کاظمی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی مکانیک

چکیده:

در کار حاضر با استفاده از یک شبیه سازی عددی جریان سیال بر روی کلافهای ورقفولادی چیده شده درون یک کوره آنیل، سعی شده است تا به پیش بینی رفتار دمایی نقاط بحرانی بر حسب زمان پرداخته و اثر چرخش جریان سیال را بر مشخصه های عملکردی محفظه داخلی کوره مورد مطالعه قرار داد. برای این کار ابتدا نقاط بحرانی کلاف معرفیو سپس به اثر عوامل تاثیر گذار روی فرایند آنیل توجه شده است. معادلات جریان در حالت مغشوش با استفاده از مدل توربولانس K-Î استاندارد حل گردیده و اثر تشعشع با استفاده از مدل DO مد نظر قرار گرفته است. ضریب هدایت حرارتی در محیط جامد، بصورت ارتوتروپیک و با توجه به مدلهای هدایت تماسی محاسبه شده است. نتایج حاصل از این تحقیق که بصورت منحنی های دما بر حسب زمان برای نقاط بحرانی رسم شده اند با نتایج آزمایشگاهی موجود همخوانی خوبی را نشان می دهند و از روی این نتایج می توان علاوه بر کنترل دمایی فرایند، به حالت بهینه پارامترهای موثر بر میدان حل دست یافت.