سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: بیستمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ابراهیم رحیم پور – گروه برق دانشکدة مهندسی دانشگاه زنجان – مؤسسة تحقیقات ترانسفورماتور
داود عزیزیان – گروه برق دانشکدة مهندسی دانشگاه زنجان – مؤسسة تحقیقات ترانسفورماتور

چکیده:

ترانسفورماتورهای خشک مخصوصاً انواع رزینی آنها امروزه بطور قابل ملاحظه ای مورد توجه صنعت ترانسفورماتورسازی قرار گرفته اند . مشخصة ضد آتش ترانسفورماتورهای خشک رزینی آنها را به یک گزینة مطلوب جهت استفاده در مناطق مسکونی و بیمارستانها تبدیل کرده است، ولی با وجود محاسنی که اینگونه از ترانسفورماتورها دارند، مشخصة حرارتی آنها بدلیل استفاده از رزین، بسیار نامطلوب می باشد . بنابراین بسیار مهم است که رفتار حرارتی ترانسفورماتور خشک رزینی در شرایط مختلف مورد بررسی قرار گیرد . در این مقاله پس از مدل کردن رفتار حرارتی ترانسفورماتور خشک رزینی، نتایج مدل برای یک ترانسفورماتور نمونه با قدرت ۸۰۰ kVA ، با نتایج اندازه گیری شده در آزمایشگاه مقایسه می شود .