سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

احمدرضا صیادی – استادیار دانشگاه تربیت مدرس تهران
مهدی یاوری – عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
نرجس سلگی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معدن

چکیده:

انجام پروژه های اکتشافی مستلزم صرف مقادیر معتنابهی سرمایه گذاری می باشد این پروژه ها بامخاطرات فنی و اقتصادی متعددی همراه بوده و توجه به پارامترهای اقتصادی و ارزیابیمیزان جاذبه اکتشافی پروژه ها در مراحل اولی اکتشافی ضروری می باشد. چنانچه در مراحل اولیه اکتشاف معلوم گردد که میزا ن ذخیره معدن برای اقتصادی بودن ناکافی است و یا عیار آن پایین تر از حد مورد نظر است می توان با اطمینان از ادامه اکتشاف صرف نظر نمود حداقل هدف اکتشافی یکی از معیارهایی است که به وسیله آن می توان در آغاز پروژه با توجه به شرایط فنی و اقتصادی محیطی پروژه مورد نظر برآوردی مقدماتی از جذابیت اقتصادی ذخیره نمود.