سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: ششمین کنفرانس سالانه دانشجویی مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

احسان کدیور – کارشناس ارشد ، شرکت ملی صنایع پتروشیمی
خسرو جعفر پور – دانشیار، دانشگاه شیراز
علیرضا خیاطیان – استادیار، دانشگاه شیراز

چکیده:

در این مقاله با استفاده از مدل سه بعدی حرارتی اتوی برقی ، پارامترهای موثر در توزیع دمای اتو و کاهش مصرف آن همچون ظرفیت گرمایی وضریب هدایت حرارتی فلز پایه مورد بررسی قرار گرفته اند. به منظور کاهش انرژی مصرفی اتو و بررسی عوامل موثر بر آن ، با استفاده از مسیری که دمای اتو بر حسب زمان در مراحل گرم شدن و بی باری طی می کند، انتروپی کل تولیدی اتو محاسبه و اثر هر یک از این پارامترها را بر انتروپی تولیدی و انرژی مصرفی اتو بررسی شده است.