سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: بیستمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

اصغر اکبری ازیرانی – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
رضا گلپری – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، موسسه تحقیقات ترانسفورماتور ای

چکیده:

ترانسفورماتورهای قدرت یکی از گرانترین قطعات در سیستم قدرت می باشند، به همین دلیل راندمان و استفاده بهینه از اینگونه تجهیزات بسیار حائز اهمیت است . عواملی نظیررجه حرارت، اکسیژنو رطوبت در تخریب عایق جامد و ر وغن ترانسفورماتور وکاهش عمر طبیعی ترانسفورماتور نقش مهمی دارند . حرارت ترانسفورماتور نیز مستقیما به دمای محیط و نحوه بارگیری از ترانسفورماتور بستگی دارد . به همین دلیل داشتن مدل حرارتی ترانسفورماتور و تعیین دمای نقاط مختلف آن، تحت شرایط کاری متفاوت، جهت تحلیل عمر مفید ترانسفورماتور و همچنین بارگیریو استفاده بهینه از آن لازم و ضروری است . در این مقاله یک مدل حرارتی برای ترانسفورماتورهای قدرت ارائه شده که توسط آن دمای روغن بالای ترانسفورماتور را در شرایط بارگیری مختلف پیش بینی می کنیم سپس با استفاده از آن، دمای نقاط داغ سیم پیچی ترانسفورماتور را بدست می آوریم . نتایج این مدلبرروی داده های بار و دمای یک ترانسفورماتور ۱۸۰MVA230/63Kv . مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد