سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عباس شیری – دانشکده مهندسی برق دانشگاه علم و صنعت ایران
عباس شولایی – دانشکده مهندسی برق دانشگاه علم و صنعت ایران
حسین نصیراقدم – دانشکده مهندسی برق دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

ترانسفورماتورها یکی از تجهیزات مهم موجود درسیستمهای قدرت بوده بطوری که عملکرد صحیح آنها نقش مهمی را در تامین قابلیت اطمینان این سیستمها ایفا می کند. با توجه به اتصال دائم ترانسفورماتورها به شبکه های توزیع و انتقال، هر نوع اقدام در جهت افزایش عمر آنها باعث بهبود در عملکرد سیستمهای قدرت شده و از نظر اقتصادی صرفه جویی های قابل توجهی را در پی خواهد داشت. در این میان عمده ترین عاملی که در عمر عایقی ترانسفورماتورها نقش دارد عامل دما، بخصوص دمای نقطه داغ عایق آن می باشد. برای تعیین دمای نقطه داغ ترانسفورماتور، دمای محیط به طور مستقیم یا غیر مستقیم وارد معادلات می شود که این امر نشان دهنده اهمیت دمای محیط در تعیین عمر عایقی ترانسفورماتورها می باشد. با توجه به اهمیت موضوع، در این مقاله مدلی برای تخمین دمای نقطه داغ ترانسفورماتورها ارائه شده و با استفاده از آن تاثیر تغییر دمای محیط بر روی دمای نقطه داغ و عمر عایقی ترانسفورماتور بررسی و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.