سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

عطا فخری – شرکت مهندسین مشاور نیروی آذربایجان (منا)
فرهاد شهنیا – دفتر تحقیقات و استاندارد- شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان شرقی
محمد باقر بناء شریفیان – دانشکد ه مهندسی برق و کامپیوتر- دانشگاه تبریز
جواد فیض – گروه مهندسی برق و کامپیوتر- دانشکد ه فنی- دانشگاه تهران

چکیده:

محاسبه مولفه های مختلف تلفات ترانس فورمرها توسط روشهای محاسباتی بعلت پیچیدگی هندسی ساختمان ترانسفورمر، وابسته بودن خواص مواد بکار رفته با درجه حرارت و غیرخطی بودن رفتار مغناطیسی آنها معمولاً مشکل می باشد. در این بین استفاده از روشهای عددی همانند المان محدود یک روش کارآمد برای محاسبه و پیشگویی این تلفات به منظور محاسبه گرمترین نقطه ترانسفورمر می باشد. در این مقاله یک مدل دو بعدی مغناطیسی و حرارتی برای پیشگوئی حداکثر درجه حرارت سیم پیچی ترانسفورمرها ارائه شده است. مدل بکار رفته برای مطالعه حرارتی حالت ماندگار و گذرای سیم پیچهای فشار قوی و ضعیف بکار رفته است.