سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: ششمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مهدی بهزاد – دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف
محمدسعید سیف – استادیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف
داود تحویلدارزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

کشتی ها در اثر برخورد امواج در دریا حرکات قابل توجهی دارند که این حرکات بر راحتی مسافرین و خدمه، کارایی و ایمنی کشتی و خدمه آن در محیط دریا تاثیرگذار هستند. بنابراین باید در همان مراحل اولیه طراحی، تخمینیاز میزان حرکات کشتی در شرایط واقعی دریا در دسترس باشد تا طراحی بخوبی انجام شود. بدین منظور می توان از تئوری نواری بدلیل سادگی در روش انجام محاسبات، دقت بالا و کارایی زیاد استفاده نمود. در این مقاله روش تئوری نواری خطی و چگونگی استفاده از آن بطور کامل شرح داده شده است. با استفاده از روش معرفی شده در این مقاله نرم افزاری تهیه شده است که قادر است جدول آفست و مشخصات اصلی کشتی را دریافت نموده و حرکات کشتی را با روش تئوری نواری محاسبه نماید. هچنین نتایج حاصل از نرم افزار برای کشتی کانتینر بر m.v.Hollandia محاسبه شده و با نتایج حاصل از نرم افزار مشابهی برای این شناور ، مقایسه شده است.