سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی شکری – کارشناس ارشد پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری تهران
محمد هادی داودی – استادیار پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری تهران
عبدالرحیم ذوالانوار – استادیار دانشکده عمران دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

خارج نمودن آب اضافی از توده لغزنده یکی از روش های جلوگیری از زمین لغزش هایی است که عامل اصلی بروز لغزش در آنها بالا بودن سطح ایستایی می باشد. توده لغزنده باریکان که بر روی یک شیب طبیعی قرار گرفته است و در صورتتثبیت نشدن می تواند امنیت منطقه و ساکنان آن را به خطربیندازد. در این مقاله با استفاده از نرم افزار المانهای محدود SEEP/W و مدل سه بعدی حرکت آب زیر زمینی درون توده شبیه سازی شد و نتایج آن با برداشت های سطح آب در چاههای موجود در توده باریکان مقایسه گردید. سپس به منظور پایین بردن سطح ایستایی و از بین بردن خطر لغزش، روش حفر گالری عمیق به کار گرفته شده و مشخصات جریان در این حالت بررسی شد. نتایج نشان می دهند با حفر گالری عمیق می توان سطح سفره را تا عمق مورد نیاز پایین برده و از بروز زمین لغزش جلوگیری کرد.