سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

بهمن غلامی – دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف تهران
حامد ملااحمدیانکاسب –

چکیده:

یکسو کننده های تصحیح کننده ضریب توان دارای مشخصه غیرخطی می باشد طراحی کنترل کننده براساس مشخصه غیرخطی نیز بسیار دشوار است به منظور استفاده از ابزار های تحلیل و طراحی خطی بایستی سیستم غیرخطی به نحوی تقریب خطی زده شود دراین مقاله از تقریب خطی تبار برای مدلسازی سیستم کنترل ولتاژ یکسو کننده تصحیح کننده ضریب توان استفاده شده است شبیه سازی سیستم با استفاده ازمدلهای غیرخطی خطی تبار و خطی ارائه شده است نتایج نشانگر مزیت تقریب خطی تبار برتقریب خطی در پیش بینی رفتار سیستم است.