سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمداسماعیل هنرمند – شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان

چکیده:

هدف این مقاله آنالیز تاثیر مدلهای خطـوط انتقـال هـوائی در محاسبات مربوط به ص اعقه می باشد . مـدل کامـل یـک خـط انتقال برای محاسبات اضافه ولتاژ صـاعقه بـه چنـدین بخـش تقسیم می گرددکه شامل سیم ها ( سیم های گارد و هادی های فاز ) ،برجها ، امپدانسهای پای برج ۱ و مقره ها . علاوه بر اینها در صورتی که در مطالعه، انتخاب برقگیـر نیـاز باشد، برقگیر نیز می توا ند به مدل اضافه گردد . ضـمنا مطالعـه حساسیت پارامترهای انتخابی برای نمایش مـدل اصـلی خـط انتقال و اثر آنها روی نرخ تخلیه الکتریکی بررسی می گردد .