سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمود مهرداد شکریه – دانشیار آزمایشگاه تحقیقاتی کامپوزیت ها، دانشکده مهندسی مکانیک , دان
سیداحسان سنبلستان – دانشجوی کارشناسی ارشد آزمایشگاه تحقیقاتی کامپوزیت ها، دانشکده مهند

چکیده:

مروری بر روشهای مختلف مدل سازی خواص مکانیکی نانوکامپوزیت پلیمر / خاک رس داشته و از بین روشهای مختلف، به بررسی چندین مدل از رده روشهای تحلیلی میکرومکانیک پرداخته شده است . معادلات مربوط به مدول الاستیسیته نانوکامپوزیت بر اساس مدلهای ویت، ریوس و مرزی که تا به حال تنها برای کامپوزیتها استفاده شده بودند، بدست آمده است و با مدلهای میکرومکانیک دیگر، مدلهای رقیق اشلبی، موری – تاناکا و خودسازگار که قبلاً توسط محققین برای پیش بینی خواص نانوکامپوزیت استفاده شده است، مقایسه شده و نتایج سازگاری با این مدلها بدست آمده است .
اثرات مختلف نسبت حجمی، نسبت ظاهری نانوخاک رس و نسبت مدول نانوخاک رس به زمینه روی مدول الاستیسیته نانوکامپوزیت بررسی شده و نتایج حاصل با داده های تجربی مقایسه شده است .