سال انتشار: ۱۳۷۴

محل انتشار: چهارمین کنگره ملی خوردگی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

احمد منشی – استادیار دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

ایجاد رابطه ای بین دمای پخت، زمان پخت و میزان خورده شدن ذرات سرامیکی در اثر نفوذ عناصر از زمینه مذاب و ایجاد دیوتکتیک های نقطه ذوب پایین در اطراف ذرات ازاوائل قرن بیستم مورد توجه بود است. اما علیرغم فعالیتهای تحقیقاتی گسترده و انتشار مقالات متعدد که در مقاله بحث خواهد شد، هیچ رابطه معتبری که بتواند کل فرایند تا خوردگی کامل ذرات را تشریح کند ارائه نشده بود، اگرچه برخی روابط تنها برای ابتدای فرایند وشروع خوردگی حرارتی خوب بود. نگارنده مقاله در سال ۱۹۸۹ میلادی (۱۳۶۸ شمسی) موفق شد (۳)، با ارائه یک مدل ریاضی ثابتکند که اگر M مقدار درصد وزنی ذرات در ابتدا و m مقدار باقیمانده پس از طی زمان t در دمای T (کلوین) باشد رابطه سینتیک زیر برقرار است:
۱n (m/M) – -c.t ½. Exp(-A/T)
A,C اعداد ثابتی هستند که به شرایط ذرات و زمینه بستگی دارند و باید با انجام دوآزمایش در دو دمای مختلف و زمان دلخواه و حل دومعادله مجهولی بدست آیند. ثابت A انرژی فعالسازی نفوذ را در خود دارد. صحت و دقت مدل با استفاده از داده های آزمایشی ثبت شده در مراجع به اثبات رسیده است.