سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: ششمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

رحیم وصف پور – دانشگاه تبریز، دانشکده مکانیک، دپارتمان مهندسی مواد
سعید بهجت – دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده و علم مواد، گروه مهندسی خوردگی وپوشش

چکیده:

داده های عملیاتی برای مدلسازی خوردگی اتمسفری فولادبه روش شبکه عصبی مصنوعی به کار برده شد. تکنیک ارزش متقابل به عنوان معیار کنترل شبکه عصبی به کار برده شده و عملکرد آماری شبکه عصبی به شکل میانگینی از پنج سری نتایج تست بیان گردید. ضرایب تطبیق چندگانه نشان دادند که شبکه عصبی می تواند مسئول ۷۰ درصد تغییرات در داده های خوردگی فولاد باشد. نتایج آزمون همچنین نشان دادند که برآوردهای داده های خوردگی که در طراحی اصلی قرار نداشتند، نزدیک به داده های عملیاتی بودند. آنالیزهای حساسیت اثر دی اکسید گوگرد، کلرید وز مان برون گذاشت را در خوردگی اتمسفری نشان داد.