سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: ششمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

رحیم وصف پور – دانشگاه تبریز، دانشکده مهندسی مکانیک، دپارتمان مهندسی مواد
سعید بهجت – دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی مواد،مهندسی خوردگی

چکیده:

داده های عملیاتی برای مدل سازی خوردگی اتمسفری فولاد به روش شبکه عصبی مصنوعی به کار برده شد . تکنیک ارزش متقابل به عنوان معیار کنترل شبکه عصبی به کار بردهشده و عملکرد آماری شبکه عصبی به شکل میانگینی از پنج سر ی نتا یج تست بیان گردید. ضرایب تطب یق چندگانه نشان دادند که شبکه عصبی می تواند مسئول ۷۰ درصد تغییرات در داده ها ی خوردگی فولاد باشد . نتایج آزمون همچنین نشان دادند که برآوردها ی داده ها ی خوردگی که در طراحی اصلی قرار نداشتند، نزد یک به داده ها ی عمل یاتی بودند . آنالیزهای حساسیت اثر دی اکسید گوگرد، کلرید و زمان برون گذاشت را در خوردگی اتمسفری نشان داد.