سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیده لیلا جعفریان – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته ژئوفیزیک
محمدعلی ریاحی – دکترای لرزه شناسی

چکیده:

از سال ۱۹۳۰ اکتشافات هیدروکربورها بوسیله روش لرزه ای بازتابی مطرح بوده است قدرت تفکیک بالای داده هاه نمونه گیری پیوسته و هزینه پایین در مقایسه با حفاری این روش را یک قسمت ضروری از اکتشافات نفت و گاز ساخته است. دراین زمینه مدلسازی به روش AVOI قادر به ربط دادن خواص فیزیکی سنگ و پاسخهای دامنه در برابر دورافت می باشد. این مقاله ضمن بررسی روش AVO روشهای مختلف مدلسازی AVO و پایه های مدلسازی AVO که مشمول خواص فیزیکی سنگ معادلات AVO و نشانگر ها هستند پایه های مدلسازی AVOبه برتری خواص پتروفیزیکی سنگ بر خواص فیزیکی سنگ تاکید می کند را در مراحل تفسیر و پردازش داده های لرزه ای بازتابی مورد بحث و بررسی قرار داده است.