سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنفرانس نیروگاههای برق

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

رضا نیرومند – شرکت مدیریت تولید برق مشهد، واحد تحقیق و توسعه
سیدجعفر فاطمی فر –

چکیده:

جهت دستیابی به راندمان احتراق مناسب در بویلرها، باید هوای احتراق قبل از ورود به مشعل پیش گرم شود.لانگشترومها بعنوان گرمکن اصلی هوا در اثر عبور محصولات احتراق کثیف میشوند و نیاز به تمیزکاری و شستشو دارند.دستگاه شوینده بخار در بهبود کارایی و بازده لانگشتروم نقش به سزایی دارد. دستگاه شستشو در اثر نقصی که در یاتاقانهای گرافیتی این دستگاه به وجود می آید مکرراً دچار شکستگی و اعمال هزینه زیادی در نیروگاه مشهد گردیدهاست. در این مقاله سعی شده با استفاده از نرم افزارهای تخصصی رشته مکانیک به بررسی و تحلیل تنش اجزای دستگاه شوینده بخار پرداخته شود و به عیبهایی که در طراحی اولیه این دستگاه وجود داشته اشاره شود. تحلیل های انجام شده دقیقاً مکانهای بحرانی و نقاط شکست و چند پیشنهاد برای کاهش احتمال شکستگی را مشخص می کند