سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

بهاره مجدی – فارغ التحصیل رشته سازه های دریایی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
محسن سلطانپور – استادیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
رضا کمالیان – کارشناس ارشد موسسه تحقیقات آب وزارت نیرو

چکیده:

با توجه به تجمع رسوبات ریزدانه درنواحی ساحلی در بسیاری از سواحل دنیا، نیازمند شناخت و بررسی پدیده های ناشی از وجود این نوع بستر هستیم. از فرایندهای مهم در اثر وجودرسوبات لجنی اندرکنش موج پیشرونده با امواج کوچک ایجاد شده در سطح این بسترها می باشد که موجب کاهش قآبل توجه ارتفاع موج در نواحی کم عمق خواهد شد. متاسفانه تاثیرات ناشی از این پدیده در نرم افزارهای تجاری موجود مانند DELFT 3DMIKE 21 NSW در نظر گرفته نشده است و هنگام مدلسازی این نوع سواحل، تفاوت عمده ای میان نتایج حاصله و مقادیر واقعی وجود دارد در تحقیق حاضر چگونگی اعمال این پاارمتر با استفاده از مدل ویسکوپلاستیک دو بعدی اندرکنش موج – لجن (Wave-mud interaction) در نرم افزار MIKE21 NSW مورد بررسی قرار خواهد گرفت. جهت صحت سنجی تحقیق از اطلاعات بندر Kumamoto ژاپن استفاده خواهد شد.