سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدرضا خبازتمیمی – کارشناس ارشد مهندسین مشاور سازیان
مرتضی کلاهدوزان – دانشکده عمران و محیط زیست دانشگاه امیرکبیر
محمدرضا مجدزاده طباطبایی – دانشگاه صنعت آب و برق

چکیده:

در این مقاله جزییات توسعه و کاربری یک مدل عددی دو بعدی افقی برای پیش بینی پارامترهای جریاندار رودخانه ها ارائه شده است. معادلات ناویر۰استوکس به صورت انتگرال گیری شده در عمق در مدل توسعه داده شده استفاده شده اند. با توجه به هندسه نامنظم رودخانه ها معادلات حاکم بر سیستم مختصات دکارتیبه سیستم مختصات منحنی الخط منطبق بر مرز منتقل شده اند. از روش تفاضل های محدود و با کمک روش صریح معادلات حاکم در سیستم مختصالت منحنی الخط منقطع گردیده اند. جهت نمایش کارایی مدل از مسائل موجود در ادبیات فنی کمک گرفته شده است. نتایج حاصل تشابه مناسبی با نتایج حاصل از حل تحلیلی و یا مدلهای عددی دیگر نشان داده است.