سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: ششمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

اصغر بهلولب – کارشناس مرکز تحقیقات آب
پیمان بدیعی – دانشیار دانشکده فنی دانشگاه تهران
همایون ذاکر – معاونت فنی مرکز تحقیقات آب دانشجوی دکتری آب دانشگاه شریف

چکیده:

بندر انزلی در ناحیه جنوب غربی دریای خزر واقع شده و به عنوان یک قطب حمل و نقل در کشور محسوب می شود. در سالهای اخیر اهمیت اقتصادی و برنامه های توسعه بندر باعث شده توجه زیادی به بخش مطالعات مسائل هیدرولیکی بندر لحاظ شود .یکی از مسائل هیدرولیکی بندر انزلی رسوبگذاری داخل بندر و لایروبی سالیانه آن میباشد. بر این اساس یکی از مسائلی که میتواند در طرح آتی بندر اثر گذار باشد مطالعه عوامل و منشا رسوب ورودی به بندر، شکل رسوب گذاری و پیش بینی مدت زمان لازم برای دور ه های لایروبی، در طرحهای مختلف پیشنهادی می باشد. در این مقاله با استفاده از دا ده ها و اطلاعات اندازه گیری شده محلی و همچنین با توجه به مشاهدات و اطلاعات لایروبی بندر انزلی، حجم و نحوه توزیع رسوب داخل بندر با استفاده ازمدلهای عددی دو بعدی و سه بعدی مورد مطالعه قرار گرفته است.در این مطالعه برای بررسی و برآورد بار رسوبی سعی شده است ک لیه پارامترهای مؤثر در مسئله مورد توجه قرار گیرد . از جمله این عوامل اثرجریانهای ناشی از مد طوفان، اثر توام جریان وموج در حمل رسوب ، اثر رسوب بستر مربوط به رسوبات ساحلی و اثر رسوبات معلق حمل شده از سمت مرداب میباشد. همچنین در مدلسازی سه بعدی جریان مسئله لایه بندی آب شور و شیرین با توجه به اثراتی که این مسئله در نرخ رسوبگذاری در داخل بندر دارد مورد توجه قرار گرفته است.