سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین کنگره مهندسی نفت ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سجاد حریقی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی حفاری و بهره برداری نفت‐ دانشگاه صنعتی امیرکبیر
دکتر همایون بهزاد اسیری – استاد راهنما رئیس بخش مطالعات مخازن هیدروکربوری شرکت مدیریت اکتشاف

چکیده:

روشهای طراحی دو بعدی مسیر چاههای جهت دار و افقی بر اساس معادلات هندسی از سالیان قبل ارائه شده اند . اما ارائه فرمولی واحد برای این مسیرها انجام نشده است . در این مقاله سعی شده است که ابتدا برای تمامی مسیرهای دو بعدی چاههای جهت دار و افقی مدلسازی ریاضی انجام شده و بر اساس آن ، معادله واحد ی برای تمامی مسیرها ارائه شود . آنگاه شرایط مرزی این معادله برای هر یک از مسیرهای فوق جداگانه ذکر خواهد شد . در قسمت دوم مقاله نیز سعی خواهد شد بر اساس آخرین روشهای طراحی سه بعدی مسیر چاهها ، مدلسازی کامپیوتری برای این مسیرها انجام شده که از طریق آن بتوان برنامه کامپیوتری طراحی مسیر را انجام داد . در فرموله کردن مسیر سه بعدی چاههای جهت دار و افقی روش مدلسازی بر اساس مختصات جغرافیایی در نقاط ابتدایی و انتهایی مسیر و نیز میزان انحناء های چاه در دو مقطع منحنی چاه می باشد .