سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: دوازدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد میرزایی – دانشکده برق- دانشگاه علم و صنعت ایران (دانشکده فنی دانشگاه مازندران)
احمد غلامی – دانشکده برق- دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

یکی از نوسانات مکانیکی خطوط انتقال نیروی هوایی ، گالوپینگ می باشد که تخمین میزان دامنه آن ، نقش مهمی در تعیین حد مجاز فاصله فازها با یکدیگر و همچنین فاز با زمین دارد . اصولا پدیده گالوپینگ به نوسانات عمودی هادی اطلاق می گردد ، اما ممکن است این پدیده با حرکت پیچشی نیز توام باشد. در این مقاله ، ضمن تشریح نوسان گالوپینگ ، مدل دینامیکی برای هادی های منفرد که در جهات عمودی و پیچشی نوسان می نمایند ارائه و معادلات حالت بدست می آید . سپس با توجه به معادلات مذکور نرم افزاری تهیه و در این مقاله بدان اشاره می گردد . در نتیجه به کمک نرم افزار تهیه شده، می توان چگونگی حرگات هادی در جهات عمودی و پیچشی و همچنین میزان ماکزیموم دامنه و همچنین فرکانس هر یک از حرکات را بصورت دقیق محاسبه و پیش بینی نمود.