سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی هیدروژن و پیل سوختی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سید محمود رضا پیشوایی – دانشیار دانشگاه صنعتی شریف – دانشکده مهندسی شیمی و نفت
مصطفی عباسیان آرانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی –دانشکده مهندسی شیمی و نفت- دانشگ

چکیده:

در این مقاله با هدف شبیه سازی دینامیکی، مدل دینامیکی یک پیل سوختی اکسید جامد مسطح با رفرمینگ داخلی در نظر گرفته شده و رفتار گذرای آن در مقابل تغییر جریان هوا که اغلب به عنوان متغیر قابل تنظیم برای کنترل دما استفاده می شود، مورد بررسی قرارگرفته شده است. ای