سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

رضا قاسمی – کارشناسی ارشد مهندسی اکتشاف معدن از دانشگاه تهران
مژگان اصفهانی نژاد – کارشناسی ارشد پترولوژی از دانشگاه تهران
شهرزاد ابوتراب – کارشناسی زمین شناسی
مهدی مرادی – کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی

چکیده:

منطقه ی مورد مطالعه درشمال ایران منطقه تالش قرار دارد که شامل ۹ برگه زمین شناسی با مقیاس ۱/۱۰۰۰۰۰ می باشد هدف از این پروژه تهیه نقشه پتانسیل مواد معدنی ذخابر سرب و روی مرتبط با سنگهای کربناته جهت پی جویی و اکتشافات بعدی است. لایه های اطلاعاتی مورد استفاده در این پروژه عبارتند از: داده های نقشه های زمین شناسی ، داده های اطلاعات معدنی، داده های ماهواره ای، داده های حاصل از رسوبات آبراهه ای و داد ه های ژئوفیزیکی.