سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

محمدعلی دهنوی – دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه علم و صنعت ایران
نوراله کثیری – دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه علم و صنعت ایران
شاهرخ شاه حسینی – دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

تقسیم بندی مدل های ریاضی راکتورهای بستر سیال برای پلیمریزاسیون الفین ها بر اساس تعداد فازها بصورت، مدل های یک فازی، دو فازی و سه فازی انجام می شود. در این تحقیق، از یک مدل دو فازی حالت پایا جهت بررسی تاثیر سرعت سطحی گاز و قطر حباب بر عملکرد راکتور استفاده شده است. در این مدل اثرات متقابل میان فازهای حباب و امولسیون در نظر گرفتن گرفته شده است. همچنین، تاثیر سرعت سطحی گاز بر دمای فاز امولسیون ، گرادیان دمای میان فاز امولسیون و فاز حباب و گرادیان غلظت منومر میان فازهای حباب و امولسیون از پارامترهایی هستند که مورد بررسی قرار گرفتند. جهت شبیه سازی فرایند مورد نظر نرم افزاری در محیط MATLAB نوشته شد که برای حل معادلات مدل استفاده گردید. نتایج پیش بینی شده توسط مدل شامل تاثیر سرعت سطحی گاز در محدوده ۳ الی ۶ برابرحداقل سرعت سیال سازی و قطر حباب ۵ الی ۴۰ سانتیمتر، با نتایج ارائه شده در منابع علمی مقایسه گردید. دمای فاز حباب در سرعت های سطحی مذکور حدود ۶-۵ درجه سانتی گراد کمتر از فاز امولسیون می باشد. در دبی های خوراک کاتالیست پایین، کاهش قطر حباب موجب کاهش دمای امولسیون می شود و گرادیان دمای میان فازهای امولسیون و حباب برایحبابهای بزرگ ، خیلی بیشتر از حبابهای کوچک است. مقایسه بصری منحنی های بدست آمده در این تحقیق با نتایج ارائه شده در متون علمی حاکی از تطابق خوب آنها است.